Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

Jak co roku, serdecznie zapraszamy na ekumeniczną modlitwę za prześladowanych chrześcijan.

Sobota 10 listopada

Godzina 17:00 - 19:00

Miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II

Organizatorzy: Inicjatywa MISSIO, katolickie wspólnoty: Szekinah, Moje w niej upodobanie, Samarytanie, ponadwyznaniowy Dom Modlitwy, Stowarzyszenie JEDNO, parafie: Ewangelicko – Augsburska, Ewangelicko – Metodystyczna, Kościół Zielonoświątkowy.

tps://www.opendoors.pl/badz-aktywny/modlitwa/dzien-modlitwy-za-przesladowany-kosciol