Kurs Formatora 2019 / 2020

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele

Formacji dla liderów i animatorów ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!

 

 

 

 

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.

2 Tm 2,1-2

 

Zjazd 19 października 2019 roku

Prelegentami będą dwaj duchowni katoliccy, będący jednocześnie pracownikami naukowymi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

preview
ks. dr hab. Krystian Kałuża, teolog fundamentalny, teolog religii, prodziekan Wydziału Teologii na Uniwersytecie Opolski. W dwóch pierwszych blokach poruszy on temat relacji między Ewangelią a Tradycją.

preview
ks. dr Andrzej Demitrów, biblista, który wśród swoich zainteresowań wymienia Pismo święte i jego interpretację, duchowość chrześcijańską, liturgię i jej wyjaśnianie, głoszenie Słowa Bożego i prowadzenie spotkań biblijnych. On z kolei w dwóch ostatnich blokach przeprowadzi nas przez biblijną historię zbawienia.

 

O Kursie Formatora:

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?

Skąd się biorą dogmaty wiary?

Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?

Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?

Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?

Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

 

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

 

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2019 do czerwca 2020 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce III edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów i warsztatów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie Kościoła. Swój udział potwierdzili już m. in. p. Maria Miduch (dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii, wykładowca Starego Testamentu w Seminarium Salezjanów w Krakowie), ks. Grzegorz Strzelczyk (dr teologii dogmatycznej, wykładowca WT UŚ w Katowicach) i ks. Krzysztof Matuszewski (dr teologii duchowości, mgr psychologii, psychoterapeuta). W miarę zbliżania się kolejnych zjazdów będą podawane informacje o danym temacie i prelegencie.

 

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 18:00. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

08:00 – 09:30      Msza św. (parafialna), rejestracja, przywitanie

09:30 – 10:00      Uwielbienie

10:00 – 11:20      Blok I

11:20 – 12:00      Przerwa kawowa

12:00 – 13:20      Blok II

13:20 –14:10       Przerwa obiadowa

14:10 – 15:30      Blok III

15:30 – 16:00      Przerwa kawowa

16:00 – 17:20      Blok IV

17:20 – 18:00      Podsumowanie i ogłoszenia

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa: Kurs Formatora

Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO

Kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Wykłady i warsztaty: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne

Mówcy: kompetentni prowadzący z doświadczeniem Kościoła

Czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

              2019: 21.09, 19.10, 16.11, 21.12
              2020: 18.01, 15.02, 28.03, 25.04, 16.05, 6.06

Adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych

Miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

Koszt: 45 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 400 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy

 

Zapisy: przez formularz  formularz zgłoszeniowy

 Zapisy na kurs formatora są już zamknięte.

 

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

Wpłaty: na konto Kursu Formatora – dane do przelewu poniżej

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice

06 1240 1343 1111 0010 0621 2558

koniecznie z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

 

Informacje: www.kuria.gliwice.pl

 

PIERWSZE SPOTKANIE

21 września 2019 roku: BIBLIA

Prowadząca: dr Maria Miduch, Kraków

Szczegółowe zagadnienia: podstawowe zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego, wprowadzenie w lekturę ST i NT, zarys teologii poszczególnych grup ksiąg biblijnych