Kurs Formatora 2019 / 2020

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele

Formacja dla liderów i animatorów ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!

 

 

 

 

W związku z działaniami prewencyjnymi zastosowanymi przez Rząd, ze względu na wspólne dobro,
przenosimy wydarzenie na inny termin, po ustaniu sytuacji kryzysowej.
Nowy termin już wkrótce.

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.

2 Tm 2,1-2

 

Zjazd odbędzie się w sobotę 20 stycznia 2020 roku.

Poruszone będą takie tematy jak: 

  1. Zarys historii podziału chrześcijaństwa
  2. Katolickie zasady ekumenizmu
  3. Chrześcijaństwo wobec problemu innych religii (ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu)
  4. Sakramenty
  5. Osoba Maryi, obcowanie i kult świętych
  6. Powołanie chrześcijan w kontekście spraw ostatecznychMówcami będą:

ks. dr Mariusz Drygier, wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (pierwsze dwie sesje, tematy nr 1-3) oraz ks. dr Wojciech Maciążek (tematy nr 4-6).


preview
ks. dr Mariusz Drygier, to kapłan diecezji opolskiej, urodzony w Paczkowie w 1986 r., tytuł doktora teologii w zakresie historii Kościoła uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w 2017 r. W latach 2010 – 2014 wikariusz i rezydent w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach, następnie do 2017 r. rezydent w parafii śś. Zygmunta i Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu, a obecnie wikariusz w parafii św. Michała w Opolu i duszpasterz opolskich tradycjonalistów.

  preview

ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz kurii gliwickiej, odpowiedzialny za Kurs Formatorów. Jest jednym z twórców i prelegentów cyklicznych spotkań "Biblia małżeńska" w Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, oraz Kursu Formatora prowadzonym w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach.

 

O Kursie Formatora:

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?

Skąd się biorą dogmaty wiary?

Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?

Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?

Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?

Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

 

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

 

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2019 do czerwca 2020 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce III edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów i warsztatów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie Kościoła. Swój udział potwierdzili już m. in. p. Maria Miduch (dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii, wykładowca Starego Testamentu w Seminarium Salezjanów w Krakowie), ks. Grzegorz Strzelczyk (dr teologii dogmatycznej, wykładowca WT UŚ w Katowicach) i ks. Krzysztof Matuszewski (dr teologii duchowości, mgr psychologii, psychoterapeuta). W miarę zbliżania się kolejnych zjazdów będą podawane informacje o danym temacie i prelegencie.

 

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 18:00. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

08:00 – 09:30      Msza św. (parafialna), rejestracja, przywitanie

09:30 – 10:00      Uwielbienie

10:00 – 11:20      Blok I

11:20 – 12:00      Przerwa kawowa

12:00 – 13:20      Blok II

13:20 –14:10       Przerwa obiadowa

14:10 – 15:30      Blok III

15:30 – 16:00      Przerwa kawowa

16:00 – 17:20      Blok IV

17:20 – 18:00      Podsumowanie i ogłoszenia

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa: Kurs Formatora

Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO

Kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Wykłady i warsztaty: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne

Mówcy: kompetentni prowadzący z doświadczeniem Kościoła

Czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

              2019: 21.09, 19.10, 16.11, 21.12
              2020: 18.01, 15.02, 28.03, 25.04, 16.05, 6.06

Adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych

Miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

Koszt: 45 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 400 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy

 

Zapisy: przez formularz  formularz zgłoszeniowy

 Zapisy na kurs formatora są już zamknięte.

 

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

Wpłaty: na konto Kursu Formatora – dane do przelewu poniżej

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice

06 1240 1343 1111 0010 0621 2558

koniecznie z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

 

Informacje: www.kuria.gliwice.pl

 

Prelegentami na kursie Formatora byli:

 

preview

dr Maria Miduch - dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii (UPJPII), mgr studiów bliskowschodnich (UJ), wyPrelegentami byli:kładowca języka hebrajskiego i Starego Testamentu (Seminarium Salezjanów Kraków). Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Lider we wspólnocie Głos na Pustyni, zaangażowana w inicjatywę TJCII Polska. Autorka książek:
Oddech Boga. Modlitwa ludzi Biblii
Kobiety, które kochał Bóg
Biografia Syna Bożego
Biografia Boga Ojca
Biografia Ducha Świętego

preview

ks. dr hab. Krystian Kałuża, teolog fundamentalny, teolog religii, prodziekan Wydziału Teologii na Uniwersytecie Opolski. W dwóch pierwszych blokach poruszy on temat relacji między Ewangelią a Tradycją.

preview
ks. dr Andrzej Demitrów, biblista, który wśród swoich zainteresowań wymienia Pismo święte i jego interpretację, duchowość chrześcijańską, liturgię i jej wyjaśnianie, głoszenie Słowa Bożego i prowadzenie spotkań biblijnych. On z kolei w dwóch ostatnich blokach przeprowadzi nas przez biblijną historię zbawienia.

 preview

dr Maciej Górnicki
Aktywnie zaangażowany w życie Kościoła od początku lat 1980-tych. Przez pierwsze dziesięć lat związany z Ruchem Światło-Życie (m.in. KODA i KAMUZO, animator, współmoderator rekolekcji letnich). Od lat 90-tych - w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Członek i wieloletni lider wspólnoty Szekinah w Gliwicach (obecnie członek moderacji wspólnoty). Doktor teologii (studia magisterskie i doktoranckie na KUL), członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zawodowo od 20 lat związany z Fundacją Opoka (Redaktor naczelny, 2008-2013 prezes Fundacji). Nauczyciel jęz. angielskiego i tłumacz. Mąż Katarzyny, tata Dominika i Zuzanny.

preview

ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz kurii gliwickiej, odpowiedzialny za Kurs Formatorów. Jest jednym z twórców i prelegentów cyklicznych spotkań "Biblia małżeńska" w Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, oraz Kursu Formatora prowadzonym w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach.

 preview

dr Magdalena Jóźwik
ukończyła studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UŚ, pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
Pracownik sekretariatu Synodu w Katowicach, autorka publikacji, prelegentka Dogmatyki dla liderów, cyklu formacyjnego przeznaczonego dla liderów i animatorów wspólnot parafialnych, prowadzonych w dekanatach przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej.

preview

dr Sławomir Zatwardnicki
Doktor teologii, adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, wykładowca, mówca, publicysta, autor wielu artykułów oraz dziewiętnastu książek. Ostatnio wydał: Msza. Dlaczego nie? (Kraków 2019). Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną, odpowiedzialny za jedną z filii Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Żonaty, ma pięcioro dzieci, mieszkaniec Wałbrzycha.

  witchlondowski.jpg - 160,63 kB

 

 

 

 

 

 

o. Wit Piotr Chlondowski – franciszkanin, doktor teologii dogmatycznej, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz"  - gwardian zakonu w Cieszynie, definitor, prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD.