Kurs Formatora 2022 / 2023

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele.

V edycja - Gliwice

Promo:  Video klip

 

 

 

 

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy:  LINK

W sobotę 18 marca 2023 roku odbędzie się kolejny zjazd V edycji Kursu Formatora

Prelegentami najbliższego zjazdu będą:  Ks. mgr-lic. Adam Fabiańczyk, ks. dr Piotr Borowiak 

preview

Po przerwie obiadowej dołączy do nas: ks. mgr-lic. Adam  Fabiańczyk, obecnie rezydent w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

preview

ks. dr Piotr Borowiak - nauczyciel w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Ukończył teologię na UŚ w Katowicach i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. Na UO obronił licencjat kanoniczny z teologii i rozpoczął doktorat. Temat pracy magisterskiej: „Repertuar śpiewów w »Drodze do nieba« i »Skarbcu«. Studium porównawcze”. Parafia praktyki diakońskiej: św. Anny w Bytomiu. Miał kontakty ze Wspólnotą Przymierza Rodzin „Mamre”. Hasło z obrazka prymicyjnego: „…ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). Kapłaństwo jest dla mnie… odpowiedzią na Boże wezwanie. Wierzę, że Bóg chce, abym był księdzem, dlatego idę tą drogą. Moją ulubioną księgą lub/i postacią biblijną jest… Ewangelia wg św. Łukasza, ponieważ mocno akcentuje miłość Bożą. Boga, który szuka każdego zagubionego człowieka jak zaginionej owcy i przyjmuje każdego grzesznika jak syna marnotrawnego. W Kościele cieszy mnie… obecność Boża, ludzie, którzy chcą razem doświadczać działania żywego Jezusa i chcą dążyć do świętości, nawzajem pomagając sobie w drodze do Pana. W Kościele smuci mnie… formalizm i tzw. robota papierkowa.

Plan Zjazdu:

BLOK: I-II (10:10-13:20) Prawo kanoniczne - poprowadzi: Ks. mgr-lic. Adam Fabiańczyk

1. Elementy prawa kanonicznego - cz. 1
2. Elementy prawa kanonicznego - cz. 2

BLOK: III-IV (14:20-17:30) Liturgika (1/2) - poprowadzi: ks. dr Piotr Borowiak

4. Rozumienie Eucharystii w historii Kościoła, teologia Eucharystii 
5. Rola muzyki w liturgii i poza liturgią

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.
2 Tm 2,1-2

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?
Skąd się biorą dogmaty wiary?
Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?
Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?
Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?
Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2021 do czerwca 2022 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce IV edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie wspólnot i ruchów kościelnych.

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 17:30. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

08:00 – 08:45 Msza św. (kościół katedralny w Gliwicach)
08:45 – 09:15 Rejestracja, przywitanie (Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II)
09:15 – 10:00 Uwielbienie (duża aula)
10:10 – 11:30 Blok I
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:20 Blok II
13:20 – 14:20 Przerwa obiadowa
14:20 – 15:40 Blok III
15:40 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:20 Blok IV
17:20 – 17:30 Podsumowanie i ogłoszenia

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa: Kurs Formatora

Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO

Kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, obecnie Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, do niedawna notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Wykłady i warsztaty: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne

Mówcy: kompetentni, prowadzący z doświadczeniem Kościoła

Czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

Rok 2022:
         24 września
         15 października
         19 listopada
         10 grudnia

Rok 2023:
         14 stycznia
         18 lutego
         18 marca
         22 kwietnia
         13 maja
         03 czerwca - uwaga, zmiana terminu zjazdu

Adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych

Miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

Koszt: 60 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 550 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy (obiad we własnym zakresie)

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

Wpłaty: na konto Kursu Formatora – dane do przelewu poniżej

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice

06 1240 1343 1111 0010 0621 2558

koniecznie z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

 

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy:  LINK

Informacje: https://kuria.gliwice.pl/kurs-formatora/