Kurs Formatora 2021 / 2022

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele.

IV edycja - Gliwice

Promo:  Video klip

 

 

 

 

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy:  LINK

 

W sobotę 16 października 2021 roku prelegentami będą dwaj duchowni katoliccy, będący jednocześnie pracownikami naukowymi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 

preview

Pierwszym z nich będzie ks. dr hab. Krystian Kałuża, teolog fundamentalny, teolog religii, prodziekan Wydziału Teologii na Uniwersytecie Opolskim. W dwóch pierwszych blokach poruszy on temat relacji między Ewangelią a Tradycją.

 

preview
Po przerwie obiadowej dołączy zaś do nas ks. dr Łukasz Florczyk, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologii na Uniwersytecie Opolskim. On z kolei w dwóch ostatnich blokach przeprowadzi nas przez biblijną historię zbawienia.

Plan Zjazdu:

BLOK: I-II (10:10-13:20) poprowadzi: ks. dr hab. Krystian Kałuża
1. Wiara, Objawienie (źródło i przekaz)
2. Relacja Pisma i Tradycji
3. Historyczność Jezusa Chrystusa

BLOK: III-IV (14:20-17:30) poprowadzi: ks. dr Łukasz Florczyk
1. Historia zbawienia


„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.
2 Tm 2,1-2

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?
Skąd się biorą dogmaty wiary?
Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?
Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?
Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?
Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2021 do czerwca 2022 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce IV edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie wspólnot i ruchów kościelnych.

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 17:30. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

08:00 – 08:45 Msza św. (kościół katedralny w Gliwicach)
09:55 - 10:10 Rejestracja, przywitanie (Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II)
10:10 – 11:30 Blok I
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:20 Blok II
13:20 – 14:20 Przerwa obiadowa
14:20 – 15:40 Blok III
15:40 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:20 Blok IV
17:20 – 17:30 Podsumowanie i ogłoszenia

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa: Kurs Formatora

Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO

Kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Wykłady i warsztaty: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne

Mówcy: kompetentni prowadzący z doświadczeniem Kościoła

Czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

 Rok 2021

       18 września
       16 października
       20 listopada
       11 grudnia

Rok 2022
       22 stycznia
       12 lutego 
       12 marca
       23 kwietnia
       14 maja 
       11 czerwca

Adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych

Miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

Koszt: 55 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 500 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy (obiad we własnym zakresie)

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

Wpłaty: na konto Kursu Formatora – dane do przelewu poniżej

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice

06 1240 1343 1111 0010 0621 2558

koniecznie z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

 

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy:  LINK

Informacje: https://kuria.gliwice.pl/kurs-formatora/