Wieczór z Ewangelią 2

„Wieczór z Ewangelią” – próba odpowiedzi na nieustanną potrzebą głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Projekt przewidziany na pół roku (styczeń – czerwiec 2020) w ramach przygotowań do rekolekcji „Jezus Żyje!”, które organizujemy od 18 lat. W rekolekcjach „Jezus Żyje!” uczestniczy ponad  tysiąc osób na trzech tygodniowych turnusach. Link:  Video Klip

 

 

 

Cele „Wieczorów z Ewangelią”
 - budzenie i podtrzymywanie klimatu głoszenia Dobrej Nowiny
-  tworzenie środowiska wiary i uwielbienia
-  budowanie jedności pomiędzy wspólnotami gliwickimi (diecezjalnymi)
-  modlitwa za osoby potrzebujące takiej posługi
- zachęta do włączenia się we wspólnoty i wyjazdu na rekolekcje „Jezus Żyje!”

Główne filary „Wieczorów z Ewangelią”:
- uwielbienie
- świadectwo i nauczanie
- czas posługi – modlitwa za ludzi

Gość Wieczoru z Ewangelią: MARIA VADIA

preview
 Maria Vadia jest znaną w świecie ewangelizatorką i charyzmatyczką. Odkąd otrzymała od Boga misję głoszenia Słowa Bożego - nieustannie podróżuje po Ameryce, Europie i Afryce, posługując zarówno podczas wielkich spotkań charyzmatycznych, jak i prowadząc formację grup modlitewnych. Podczas swoich rekolekcji i warsztatów budzi w uczestnikach głód Słowa Bożego i na nim opiera swoje nauczanie. Jej charyzmat proroctwa pomaga innym otworzyć się na działanie Boga, rozpoznać Jego wolę w swoim życiu i przyjąć uzdrowienie. Szczególnym charyzmatem Marii jest uwielbienie i... zapalanie innych do uwielbienia Boga. Maria Vadia mieszka w Miami w USA, gdzie organizuje konferencje charyzmatyczne, prowadzi stałą ewangelizację w więzieniu dla kobiet, angażuje się w posługę „Magnificat" i dzieła charytatywne. Jest także autorką siedmiu książek dotyczących życia w Duchu Świętym i służby charyzmatami.


Czas i miejsce :

Czwartek 27 lutego 2020 r.
- kościół pw. NMP Matki Kościoła, Gliwice, ul. Pliszki ( oś. Sikornik)

Plan: 
18.30 Msza Św. (parafialna)
         - uwielbienie
         - nauczanie
         - czas posługi 


W trakcie Wieczoru będzie istniała możliwość zakupu literatury chrześcijańskiej i książek Marii Vadii.
wstęp wolny