Resurrexit 2021

"Odwagi! Jam zwyciężył świat!" - Jezus Chrystus

Radosnego i w pełnej ufności świętowania Zmartwychwstania, Tego który był pierwszy spośród wielu braci. 

 

 

 

 

Odwagi:

"...Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia...

On nam rozkazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego Imię otrzymuje odpuszczenie grzechów..."  Dzieje Apostolskie 10:40

Odwagi:

"Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak MOJA ŁASKA nie opuści cię, a PRZYMIERZE MOJEGO POKOJU się nie zachwieje, mówi PAN, który się nad tobą lituje"  Prorok Izajasz 54:10

Odwagi! Życzy Wam Inicjatywa Missio