Formacja wstawienników

Zapraszamy chętnych na podstawową formację wstawiennków. Formacja obejmuje 8 spotkań raz w miesiącu w sobotę: Eucharystia, formacja, modlitwy ok 4-5 godz.

 

 

 

 

 

Pierwsze spotkanie: sobota 30-10-2021 Gliwice Centrum JPII.

Warunki dla kandydatów Odnowy:
- wiek min.20 lat,
- ewentualnie zgoda współmałżonka na formację i przyszłe zaangażowanie w posługę
- potwierdzenie lidera wspólnoty lub animatora małej grupy,
- po Seminarium Odnowy, „Ku dojrzałości”,
- minimum rok w małej grupie /grupie modlitewnej.


Tematyka:
1. Fundament
- Jezus: Zbawcą zranień (słabych stron) i Panem obdarowań (mocnych stron)
- modlitwa osobista; uporządkowanie życia osobistego; udział w małej grupie;
łaska uświęcająca, sakramenty, towarzyszenie minimum w zakresie posługi; męstwo,
- miejsce posługi wstawienniczej w porządku miłości (Bóg-mąż/żona-dzieci-praca-wspólnota), posługa jako droga do większej świętości,
- o jaką modlitwę wstawienniczą chodzi (z rozeznaniem, z otwarciem na charyzmaty, zespołu-Kościoła); inne modlitwy wstawiennicze,
- sfery człowieka (duch /wola-umysł-uczucia / soma),
2. Moc Słowa Bożego: słowo uwielbienia, dziękczynienia, prośby, przebaczenia, wyrzeczenia, błogosławieństwa, przekleństwa), moc uzdrowienia sakramentów, charyzmaty, uzdrowienie fizyczne
3. Uzdrowienie wewnętrzne: uzdrowienie uczuć, umysłu, dojrzewanie; źródła zranień, przebaczenie, "poziomy" uzdrowień, przeszkody, warunki uzdrawiania
4. Zniewalające więzi, przyczyny zniewoleń, stopnie zniewoleń, niebezpieczeństwa w posłudze, modlitwa o uwolnienie
5. Rozeznawanie duchowe w modlitwie wstawienniczej
6. Walka duchowa (osobista i wspólna), modlitwa osłony
7. Praktyczne wskazówki prowadzenia modlitwy – wywiad, rozeznanie, ewangelizacja,
modlitwa osłony, prowadzenia modlitwy podczas sesji comiesięcznych modlitw

Zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy - w obecnej edycji lista jest już zamknięta ze względu na komplet uczestników

Organizatorzy: wspólnota Samarytanie, Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, fundacja Inicjatywa MISSIO