Życzenia na Nowy 2022 Rok

"Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki" Księga Przysłów 16:9

 

 

 

 

 

 

Pytajmy Pana Boga o nasze marzenia, drogi i zamierzenia, a On będzie odpowiadał, wskaże właściwe kierunki, rozwiązania i utwierdzi kroki.

Myśli pełne POKOJU z Bożego Słowa o Twojej i mojej przyszłości:

Bóg powiedział: Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą.
Izajasza 41,13 BT

Apostoł Paweł napisał: Jesteśmy dziełem Boga, który przez Chrystusa Jezusa dał nam możność spełniania dobrych uczynków. Taką właśnie drogę Bóg dla nas wyznaczył.
do Efezjan 2,10 NT-WP

Apostoł Paweł napisał: Bądźmy niestrudzeni w czynieniu dobra, a gdy przyjdzie czas, będziemy zbierać plon bez znużenia.
do Galatów 6,9 NT-WP

Apostoł Paweł napisał do wierzących w Jezusa: Trwajcie zawsze niezachwianie w owocnej pracy dla Pana i bądźcie pewni, że wasz trud, dzięki Panu, nie pójdzie na marne.
1 do Koryntian 15,58 NT-WP

Apostoł Paweł napisał do wierzących w Jezusa: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie względem was.
1 do Tesaloniczan 5,16-18 BT

Jezus powiedział: Dopiero wtedy możecie być naprawdę moimi uczniami, gdy będziecie się trzymać tego, co mówię. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Jana 8,31-32 NT-WP