TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W ramach tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan serdecznie zapraszamy na dwa wydarzenia:

 

 

 

 

 

Król Dawid powiedział: "Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim"
Ps 85:9"

"..Gdy chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy. Długa historia chrześcijan, znaczona wielorakim rozbiciem, wydaje się jakby układać na nowo, dążąc do Źródła swej jedności, którym jest Jezus Chrystus. (...) Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy prymat wspólnej modlitwie — modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrystusa .." (papież Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint 22)

Wieczór z Ewangelią:

preview

Gość wieczoru: Jerzy Rycharski
pastor wspólnoty Kościół Boży w Chrystusie, lider ruchu POLSKA DLA JEZUSA,
w Kaliszu.
czwartek 13 stycznia g. 18.45.
Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

Organizatorzy:

Fundacja Inicjatywa MISSIO, sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Gliwickiej, Stowarzyszenie JEDNO

 

Spotkanie modlitewne:

preview

Gość: Karol Sobczyk
lider katolickiej wspólnoty „Głos na Pustyni” z Krakowa,
członek ogólnopolskich Służb CHARIS
piątek 14 stycznia g. 19.30
siedziba chrześcijańskiej fundacji BLESS
ul. Dworcowa 56

Organizatorzy:

Wspólnota Chrześcijańska BLESS