Duchowość dla każdego - Gliwice - 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań poświęcony zrozumieniu i pogłębieniu zasad życia duchowego oraz rozwoju naszej relacji z Bogiem.

Promo:  Video klip

 

 

 

 

Tematy spotkań/wykładów:
1. Człowiek w relacji do Boga
2. Rozwój życia duchowego - podział klasyczny i współczesny
3. Słowo Boże a życie duchowe
4. Modlitwa
5. Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe
6. Asceza chrześcijańska
7. Liturgia - modlitwa nas wszystkich
8. Świętość celem życia duchowego
9. Modlitwa wspólnotowa
10. Duchowość chrześcijańska świeckich

Prowadzący:


dr hab. Aleksander Bańka

 preview

Aleksander Bańka - dr hab. filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Komisji ds. świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej - odpowiada za organizację oraz prowadzenie Tyskich Wieczorów Uwielbienia, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Prywatnie mąż i ojciec.


ks. dr Krzysztof Matuszewski

 preview

Ks. Krzysztof Matuszewski - dr teologii duchowości, psycholog, psychoterapeuta, kierownik „Przystani” – Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej. W 2018 roku ukończył całościowe szkolenie na Studium Psychoterapii Integratywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.
W 2016 r. ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2018 r. uzyskał tytuł doktora z teologii duchowości. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży


dr Magdalena Jóźwik

 preview

dr Magdalena Jóźwik - doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej, współpracuje z Gościem Niedzielnym (komentarze do wtorkowych Ewangelii), Głosem Ojca Pio (cykl "Wierzę..."), Uniwersytetem Śląskim (studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne), prowadzi wykłady w ramach katechez parafialnych oraz cyklów formacji intelektualnej dla świeckich (np. Dogmatyka dla liderów, Szkoła Katechetów Parafialnych).


ks. dr Tomasz Wojtal

 preview

ks. dr Tomasz Wojtal - doktor teologii dogmatycznej i duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano oraz absolwent podyplomowych studiów z zakresu formacji formatorów i psychologii stosowanej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie; wieloletni wicerektor i wychowawca w Międzynarodowym Wyższym Seminarium Duchownym św. Karola Boromeusza w Lugano (CH) oraz dyrektor Ośrodka Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej; aktualnie rzecznik Archidiecezji Katowickiej oraz kierownik katowickiego oddziału „Gościa Niedzielnego”; kierownik duchowy, rekolekcjonista.


dr Karolina Dobies

 preview

dr Karolina Dobies - doktor teologii fundamentalnej, współpracuje z Wydziałem Teologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prowadzi wykłady z zakresu teologii dogmatycznej oraz teologii duchowości. Od trzech lat jest wykładowcą w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako katechetka w jednej z katowickich szkół.


dr Andrzej Lwowski

 preview

dr Andrzej Lwowski – mąż, ojciec, diakon stały, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w ACFP w Katowicach i w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze

Promo:  Video klip

Częstotliwość spotkań:
Dwa razy w miesiącu od lutego do czerwca, wtorek, godz. 18:40 – 21:15.

Miejsce:
kapica św. Jadwigi przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach, ul. Kościelna 6.

Daty spotkań:
08 i 22 lutego,
08 i 22 marca,
12 i 26 kwietnia
10 i 24 maja
07 i 21 czerwca
W spotkaniach można uczestniczyć stacjonarnie lub on - line.

Cena za całość cyklu: 250 zł,
Oczywiście można wpłacić więcej jako formę wsparcia działań fundacji.. 😉
Zgłoszenia przez formularz:  link do formularza
Pełne zgłoszenie obejmuje:
1. zgłoszenie się poprzez formularz
2. opłatę za całość cyklu (wpłata na konto)
Opłatę prosimy wpłacać na konto 45 1240 1343 1111 0010 2886 3684 z dopiskiem: na cele kultu religijnego/duchowość
Zgłoszenia przyjmujemy do 1 lutego 2022 r.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 608 440 910 (wtorek, czwartek, piątek)

Organizatorzy:
Fundacja Inicjatywa MISSIO, sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej. Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej