Znajdź w serwisie

Wkrótce

 
Dziękczynienie za Rekolekcje Jezus Żyje
08 października 2017
Miejsce: Góra św. Anny, Dom Pielgrzyma
 
Kurs Biblijny

27 - 28 października;

10 - 11 listopada;

15 - 16 grudnia;

12 - 13 stycznia;

...

Facebook

Nr konta bankowego

Inicjatywa MISSIO posiada własne konto w kurii gliwickiej, na które można przelewać pieniądze w celu wsparcie działań Inicjatywy M.

Diecezja Gliwicka
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice

Bank PKO s.a. I/Oddział w Gliwicach: 45 1240 1343 1111 0010 2886 3684
z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego - InicjatywaM
Przekazując pieniądze na cele kultu religijnego możesz odliczyć łączną darowiznę do progu 6 % Twego dochodu.

Za każdą kwotę wsparcia naszych działań pięknie dziękujemy

2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone - INICJATYWA MISSIO

Strona wykonana dzięki uprzejmości firmy