Fundacja "Inicjatywa Missio", Pl. Piłsudskiego 1/5, 44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I/Oddział w Gliwicach: 93 1240 1343 1111 0010 7364 2191 
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Przekazując pieniądze na cele kultu religijnego możesz odliczyć łączną darowiznę do progu 6 % Twego dochodu. Za każdą kwotę wsparcia naszych działań pięknie dziękujemy.