Dziękczynienie za rekolekcje "Jezus Żyje!"

Serdecznie zapraszamy na Dziękczynienie za XVI rekolekcje „ Jezus Żyje!”

Niedziela 7 października Góra św. Anny,  aula Domu Pielgrzyma

W ramach Dziękczynienia:

10.00 - uwielbienie
12.15 - Eucharystia
14.00 - obiad
15.00 - Agapa (świętowanie przy kawce i słodkościach:)

Na Eucharystii będziemy zbierać kolektę na cele organizacyjne przyszłorocznych rekolekcji.

Na czas Agapy (uczty miłości) bardzo prosimy byście przywieźli na wspólny stół ciasta, owoce, zimne napoje.
Bardzo nam zależy by czas Agapy był iście królewskim spotkaniem, zatem liczymy na Waszą fantazję wypiekową.
Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę.

Zgłoszenia uczestnictwa na Dziękczynieniu poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 21 zł, również przez powyższy link.
Opłatę za obiad należy wpłacić na konto rekolekcji "Jezus Żyje!" do dnia 4 października.

Parafia Chrystusa Króla, ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice

Bank PKO SA  77 1240 1343 1111 0010 3913 2498 z dopiskiem Imię i nazwisko obiad

Udział w Dziękczynieniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: Marlena Urbanek 515 813 110