Wieczór z Ewangelią - Gliwice - Luty 2022

Zapraszamy, tego wieczoru spotkanie poprowadzi osoba, która na co dzień żyje Słowem Bożym i jego Mocą

 

 

 

 

 

Cele „Wieczorów z Ewangelią”
- budzenie i podtrzymywanie klimatu głoszenia Dobrej Nowiny
- tworzenie środowiska wiary i uwielbienia
- budowanie jedności pomiędzy wspólnotami gliwickimi (diecezjalnymi)
- modlitwa za osoby potrzebujące takiej posługi
- zachęta do włączenia się we wspólnoty i wyjazdu na rekolekcje „Jezus Żyje!”

Główne filary „Wieczorów z Ewangelią”:
- uwielbienie
- świadectwo i nauczanie
- czas posługi – modlitwa za ludzi

Gość wieczoru: Ks. Krzysztof Kralka SAC

preview

Ks. Krzysztof Kralka SAC - pallotyn, ewangelizator i rekolekcjonista. Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej. Po doświadczeniu nawrócenia w 2002 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w którym w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracuje w Lublinie.
Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zespołu "Razem za Jezusem" oraz Moderatorem Generalnym Wspólnoty "Przyjaciele Oblubieńca". Autor książek: "Sposób na niebo" i "Drogowskazy miłości". Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia. Jego Msze i kazania, a zwłaszcza wieczory uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi. Większość czasu spędza w samochodzie przemieszczając się z miejsca na miejsce w celu głoszenia rekolekcji. Ulubione cytaty z Biblii: "Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii" 1 Kor 9,1

preview

Czwartek 17 lutego, Gliwice
Miejsce: kościół p.w. NMP Matki Kościoła, Gliwice ul. Pliszki 20, (osiedle Sikornik)

Plan:
18:30 - Msza św. (parafialna)
19:30 - Wieczór z Ewangelią
             - uwielbienie
             - nauczanie
             - czas posługi (modlitwa za ludzi)
21:30 - Zakończenie

preview

Organizatorzy:
Fundacja Inicjatywa MISSIO, sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diec. Gliwickiej