Resurrexit 2023

"Oto czynię wszystko nowe."
Ap 21:5


Oto nasz Bóg, oto człowiek, oto jest Ten, który przyszedł, by nas wykupić.

 

 

 

 

On ma w rękach czasy i pory, On jest Królem historii, to Pasterz narodów.
Niech splendor Jego zwycięstwa rzuci światło na Twoje życie.
Szalom!

 

Uwielbij i doświadczaj żyjącego Boga Jezusa Chrystusa:  Maja Sowińska "LIVE EXPERIENCE | ON WRACA"

Jesteś, który jesteś + Jeden Korzeń
https://www.youtube.com/watch?v=X80b1bod-yU

Dosyć + Wszystko pod Twe stopy
https://www.youtube.com/watch?v=0BUtuw0x2PE

Jedyny
https://www.youtube.com/watch?v=B83AZQiQYkw

Pasterz narodów
https://www.youtube.com/watch?v=BEiHDYOpRRA

Twojej chwały nie oddamy innemu
https://www.youtube.com/watch?v=P2pMj41ZD8c

Bojaźń + Święty Izraela
https://www.youtube.com/watch?v=kGv3e080aNY

Wracajcie + Wołamy o więcej
https://www.youtube.com/watch?v=Lei-v7Pf68Y

Oczekuję Miasta + Aby wkroczyć mógł
https://www.youtube.com/watch?v=stUWJuqAneQ