KALENDARIUM

 

Fundacja Inicjatywa MISSIO - Rok formacyjny - 2023/2024 

 

ROK: 2023

  

Wrzesień
16.09 -  Kurs Biblijny, edycja VII ( współpraca z Apostolskim Ruchem Wiary z Warszawy)

              Kurs Formatora, edycja V ( współpraca z Kurią Gliwicką)

23.09 -  sprzymierzenie posługujących w Domu Miłosierdzia, czas posługi,

23.09 -  Świętowanie pięcio - lecia wspólnoty młodych „Effatha” (pomoc w organizacji)

30.09 -  Miasto Chwały – Świętowanie Święta Sukkot – (prowadzenie jednej sesji modlitewnej)  Październik
14.10 -   Dom Miłosierdzia – formacja J. Dyduch (Jezuicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej

                                                                                                                            Duchowej), czas posługi

24.10  -  cykl „Eucharystia i liturgia” (współpraca z Arch. Centr. Formacji Pastoralnej)

25.10 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”
             (prowadzą biblistki: dr hab.s. Joanna Nowińska,  dr Maria Miduch)

28.10  -  Kurs Biblijny, (współpraca z ARW),  Kurs Formatora ( współpraca z Kurią Gliwicką)

28.10 - posługa Domu Miłosierdzia

31.10 - cykl „Eucharystia i liturgia”Listopad
4.11 -   konferencja:  ”Dar języków, proroctwa – teoria i praktyka”

                                           ( przeniesiona na termin późniejszy)

8.11- cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

12.11 – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

14.11 - cykl „Eucharystia i liturgia”

15.11- cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

18.11 - Kurs Biblijny, Kurs Formatora,
19.11 – Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Kościół Prześladowany
( organizatorzy: parafia Ewangelicko – Augsburga, Zbór Zielonoświątkowy, Międzywyznaniowy Dom Modlitwy, wspól. katolickie: Szekinah, Samarytanie, Effatha, Fundacja InicjatywaM,  )

21.11 - cykl „Eucharystia i liturgia”

 

22.11 -  cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

25.11 - posługa Domu Miłosierdzia

28.11 - cykl „Eucharystia i liturgia”

29.11 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”


Grudzień
02.12 – Kurs Biblijny, Kurs Formatora,

06.12 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

09.12 - posługa Domu Miłosierdzia

12.12 - cykl „Eucharystia i liturgia”

13.12 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

16 .12 - Dzień Skupienia dla uczestników „Spotkań ze Słowem” - nr 1. - opactwo w Rudach Raciborskich

20.12 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

 

ROK: 2024

 

Styczeń
03.01 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

09.01- cykl „Eucharystia i liturgia”

10.01 - cykl „Spotkania ze Słowem – Święta Żydowskie”

13.01  - Kurs Biblijny, Kurs Formatora 

20.01 - formacja i posługa Domu Miłosierdzia

21.01 - konferencja "Co mówi Duch do Kościoła?" (współpraca z Miastem Chwały)
              w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

23.01 -  cykl „Eucharystia i liturgia”


Luty
03.02 - Kurs Biblijny, Kurs Formatora

06.02 -  cykl „Eucharystia i liturgia”

9 – 11.02 – spotkanie odpowiedzialnych za Szkołę Ewangelizacji i Życia Chrz. (Kraków)

16 -18.02  -  zimowe rekolekcje „Jezus Żyje!" (współpraca ze wspólnotami Odnowy diec. gliwickiej)

20.02  -  cykl „Eucharystia i liturgia”

24-25.02 – „Na chorych ręce kłaść będą” - modlitwa wstawiennicza w teorii i praktyce - formacja Domu Miłosierdzia

                        (Prowadzą: Monika, Aleksander Bańka)

 

Marzec
02.03 – Wielkopostny Dzień Skupienia – „Spotkania ze Słowem” - nr.2 - opactwo w Rudach Raciborskich

08.03 – konferencja „Modlitwa o uzdrowienie fizyczne,  A. Bańka

09.03 -  konferencja „Modl. o uzdr. wew, uwolnienie (modl 5 kluczy) M. Wójcik, A. Bańka

16.03 – Kurs Biblijny, Kurs Formatora

16.03 – posługa Domu Miłosierdzia

23.03 – rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego spotkanie z  abp. Rino Fisichella
                  (współpraca z kurią gliwicką)

 

Kwiecień
06.04  - Uwielbienie Zmartwychwstałego - poprowadzi zespół 2TS

13.04  - Kurs Biblijny, Kurs Formatora

20.04 – posługa Domu Miłosierdzia

 

Maj
11.05  – Kurs Biblijny, Kurs Formatora

18.05 -  posługa Domu Miłosierdzia

18.05 - Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego – kard. Grzegorz Ryś (współpraca ze wspólnotami gliwickimi)

25.05 - „Zasady, według których żyją ludzie szczęśliwi” cz. II. tylko dla osób, które uczestniczyły w cz. I w ramach

              zimowych rekolekcji „Jezus Żyje!”

 

Czerwiec

08.06 – diecezjalna pielgrzymka rodzin do Rud Raciborskich w ramach Kongresu Eucharystycznego

15.06 - Kurs Biblijny, Kurs Formatora

15.06 - posługa Domu Miłosierdzia

 

Lipiec

29.06 –  6.07  - I turnus rekolekcji „Jezus Żyje!”

6 – 13.07 - II turnus rekolekcji „Jezus Żyje!”

 

Kontynuujemy:

  1. Formację osób, które w przyszłości może zasilą grono osób służących
           w Domu Miłosierdzia.

 

Projekty:

1. *Świętowanie Dnia Pańskiego – niedzielna Eucharystia dla małżeństw z dziećmi,
       podziałem Liturgii Słowa na dzieci i dorosłych, z dobrą stroną muzyczną
       oraz czasem świętowania po Mszy: kawiarenka – czas na relacje, zajęcia dla dzieci,
       w ramach diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

2. Bilbordy ze Słowem Bożym w okresie świątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc)