Trochę historii

„Już się zaczęło” tak został zatytułowany artykuł w pierwszym biuletynie Inicjatywy Missio. Opisywał on pierwsze spotkanie liderów zorganizowane przez Inicjatywę. Było to w styczniu 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak znacznie wcześniej. Korzenie Inicjatywy to Szkoła Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego w Lanckoronie w latach 1990 - 1999. Potem Missio Chrisiti z Rzepedzi koło Komańczy w latach 1999 – 2001. 

Doświadczenia ośmiu lat współpracy, formacji, wyjazdów misyjnych na Ukrainę, Słowację pozwoliły na otwarcie się na kolejną wizję. Założycielami Inicjatywy Missio są Stefan Mitas ze wspólnoty Szekinah z Gliwic oraz Andrzej Strączek ze wspólnoty z Czyżowic. 

Początkowo Inicjatywa miała na celu organizowanie spotkań dla liderów wokół tematów:

- formacja i posługa lidera
- wrażliwość na znaki czasu
- ewangelizacja i misja dziś

Spotkania te miały zachęcać liderów do współpracy między wspólnotami i tworzenie relacji braterskich z rodzącymi się wspólnotami na Ukrainie.

Spotkania odbywały się raz w roku. Swoim doświadczeniem dzieli się z nami m.in:

  • Roy Hendy – założycieli i lider „Open door community”, długoletni koordynator Odnowy Anglii
  • o. Adam Szulc SJ – przewodniczący ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń
  • Bogusz Ziwcak – założyciel i lider wspólnoty „Rzeka Życia” (Słowacja) członek Reneval Ministries
  • o. Manuel Casanova SJ –  dyr. biura „Ewangelizacja 2000” w Rzymie w latach 1989 - 1999, krajowy koordynator Odnowy w Hiszpanii
  • Michell Moran – współzałożyciela i lider wspólnoty Sion z Londynu. Obecnie przewodnicząca Światowej Rady ICCRS
  • Rob Clark  - lider Kerygmateam z Irlandii
  • Nicollo Baldacino – lider wspólnoty z Malty oraz przewodniczący Europejskiej Rady ICCRS w latach 1990 – 1995
  • Andrzej Solecki – członek grona odpowiedzialnych wspólnoty „Przymierze” z Bielska - Białej
  • Andrzej Sionek – dyrektor Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego, odpowiedzialny za stowarzyszenie „En Christo” prowadzące ośrodek formacyjny w Lanckoronie

Z czasem wraz z liderami wspólnot  gliwickich  zobaczyliśmy owocność współpracy między liderami i wspólnotami. Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu i ujęciu współpracy  w ramy Inicjatywy Missio. Od tego momentu ilość wydarzeń podejmowanych przez Inicjatywę znacznie wzrosła za co jesteśmy wdzięczni Bogu.  
Szczegółowy plan naszych przedsięwzięć można znaleźć z kalendarium Inicjatywy.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.