Zapytaj o wiarę

"Zapytaj o wiarę" Dogmatyka w zarysie

 

 

 

 

 

 

Dla wszystkich szukających odpowiedzi na pytania dotyczące naszej wiary, a jednocześnie wprowadzenie w podstawowe kwestie - od Boga w Trójcy Świętej do rzeczy ostatecznych.

Prowadzący:

preview

ks. dr Grzegorz Strzelczyk - doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tychach. Odpowiada za formację kandydatów do diakonatu stałego w archidiecezji katowickiej. Członek Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP. Autor m.in. książek „Traktat o Jezusie Chrystusie” w ramach „Dogmatyki” w Bibliotece „Więzi”; „Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii”; „Przyjaciel grzeszników. Boga portret własny”, „Po co Kościół”. Współautor m.in. książek „Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu” (z Jerzym Vetulanim), „Niebo dla średnio zaawansowanych” (rozmowy prowadzone przez Szymona Hołownię) i „Wielkie tematy teologii”. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, felietonista miesięcznika „W Drodze”. Przez wiele lat był wolontariuszem w ośrodku wychowawczo-opiekuńczym Caritas. Mieszka w Tychach.

preview

dr Magdalena Jóźwik - doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej, współpracuje z Gościem Niedzielnym (komentarze do wtorkowych Ewangelii), Głosem Ojca Pio (cykl "Wierzę..."), Uniwersytetem Śląskim (studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne), prowadzi wykłady w ramach katechez parafialnych oraz cyklów formacji intelektualnej dla świeckich (np. Dogmatyka dla liderów, Szkoła Katechetów Parafialnych).

preview

dr Karolina Dobies - doktor teologii fundamentalnej, współpracuje z Wydziałem Teologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prowadzi wykłady z zakresu teologii dogmatycznej oraz teologii duchowości. Od trzech lat jest wykładowcą w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako katechetka w jednej z katowickich szkół.


1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy
Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?
Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)
Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym
Wiara jako odpowiedź Bogu
Trójca „Osób”
Natura – aspekt jedności
Osoba (hipostaza) – aspekt wielości
Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)
Współwieczność jedności i wielości

2. Wiara w Boga: Ojca i Stworzyciela
Jak czytać biblijne opowiadania o stworzeniu?
Stworzenie a ewolucja
Opatrzność (między deizmem a deterministyczną predestynacją)
Kim są aniołowie (i szatan) i co mogą?

3. Co wiemy o człowieku? (antropologia)
Podobieństwo do Boga
Jedność duchowo-materialna (dusza i ciało – jak rozumieć ich wzajemną relację?)
Władze człowieka (aspekty doświadczenia egzystencjalnego)
Umysł / mózg i rozumność
Wola i wolność
Umysł / mózg i emocjonalność (serce?)
Sumienie
Naturalna zdolność do komunikacji z Bogiem

4. Łaska, grzech człowieka i jego skutki
Co to jest łaska?
Łaska niestworzona
Łaska stworzona
Łaska uświęcająca
Co to jest grzech pierworodny?
Grzech pierwszych rodziców
Stan braku łaski
Konsekwencje grzechów
(zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)
„pożądliwość”
co dziedziczymy, a czego nie?
Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

5. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego
Wcielenie
Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem
Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem
Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa
Zbawienie
wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)
wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama
odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)
nowe stworzenie
wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)
słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…
już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

6. Wierzę Ducha Świętego
Trzeci z Trójcy
Działanie Ducha w stworzeniu
Działanie Ducha w człowieku
Uprzedzające – ku wierze
Uświęcające (chrzest)
Wzmocnienie wobec dobra
(rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)
i ochrona w pokusie
Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty
Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)
Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”
Charyzmaty dla wspólnoty

7. Wierzę w Kościół
Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa
Tożsamość Kościoła
Ciało Chrystusa
Lud Boży
Wspólnota
Sakrament zbawienia
Kto jest w Kościele
Członki ciała – żywe i martwe
Schizma i herezja => ekumenizm
Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny
Obowiązek misji
Powołania, posługi i charyzmaty
Apostolskość Kościoła i rola pasterzy
Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich
Współpraca świeckich z pasterzami
Maryja i inni święci
Maryja jako wzór Kościoła
Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

8. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa
Co to jest sakrament?
Znak sakramentalny
Łaska sakramentalna
Sakramenty a sakramentalia
Inicjacja chrześcijańska
[uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]
Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia

9. Sakramenty uzdrowienia i komunii
Sakrament pokuty
Sakrament namaszczenia chorych
Sakrament święceń
Sakrament małżeństwa

10. Na co mamy nadzieję?
„Rzeczy stateczne” (indywidualne)
śmierć
sąd (szczegółowy, indywidualny)
niebo albo piekło
czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)
piekło (a miłosierdzie Boże)
niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)
Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):
Paruzja
zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu
sąd ostateczny
„gody Baranka”

Częstotliwość spotkań:
Dwa razy w miesiącu od października do lutego, wtorek, godz. 18:40 – 21:15.

Miejsce:
Kaplica Św. Jadwigi przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach, ul. Kościelna 6

Daty spotkań:
04 i 18 października
08, 22 i 29 listopada
13 grudnia
10 i 24 stycznia
14 i 28 lutego
21 marca

W spotkaniach można uczestniczyć stacjonarnie lub on - line.

Zapisy dla uczestników "Zapytaj o wiarę" Dogmatyka w zarysie, edycji 2022/23  zakończone

Jeżeli nie zdążyłeś się zapisać, a nadal zależy Ci na udziale w bieżącej edycji, możesz kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem. 

Osoby zainteresowane poszczególnym tematem lub tematami mogą uczestniczyć w wybranych spotkaniach.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Fundacji
p. Danuta Siemak - Pupar,
Tel.: +48 604 874 110
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:
Fundacja Inicjatywa MISSIO, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej,
Referat Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej.