Dzień Skupienia „Spotkanie ze Słowem”

Dzień Skupienia w formie lectio divina - 17 czerwca 2023 r.  WYDARZENIE  ODWOŁANE  >> Video klip <<

 

 

 

 

 

WYDARZENIE  ODWOŁANE Z PRZYCZYNN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW. Wniesione opłaty przez osoby zgłoszone zostaną zwrócone przez sekretariat Fundacji INICJATYWA MISSIO.

Dzień Skupienia jest częścią cyklu „Spotkania ze Słowem”, ale serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pragnące spędzić dzień w ciszy zanurzonej w rozważaniu Słowa Bożego.

Temat Dnia Skupienia:  "Docenić i wypromować - warsztaty myślenia z Panem Żniwa (Mt 9,36nn)"

Dzień Skupienia prowadzi dr hab. s. Joanna Nowińska (biblista)
s. Joanna pracuje w kontekstach interdyscyplinarnych, specjalizacja: Apokalipsa św. Jana. Wykładowca m. in. UPJPII w Krakowie. Prowadzi także katechezę, warsztaty i rekolekcje. Zaangażowana m. in. w projekt przybliżania myślenia Bożego zawartego w Biblii YOUMYGOD.PL, wraz z Księżmi Salwatorianami tworząca Słowo Na Jutro, komentuje Pismo Święte w radiu eM i w ramach wykładów w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym w TV TRWAM. Zaangażowana w Alpha Polska, ruch Świeckich Misjonarzy Kombonianów oraz formację katechetów parafialnych w diecezji katowickiej. W tym roku prowadziła na rekolekcjach „Jezus Żyje!” poziom „Biblia Księgą Bliskości”
Pasjonuje się Bogiem i Jego komunikacją z człowiekiem.

Plan Dnia Skupienia:

  9:30 - rejestracja i kawa
10:00 - wprowadzenie w czas skupienia
10:05 - Uwielbienie, następnie cisza do dzielenia
10:20 - czas słuchania
10:30 - wprowadzenie egzegetyczne
11:10 - czas medytacji
11:50 - wprowadzenie egzegetyczne do drugiego tekstu
12:25 - czas przygotowania do Eucharystii
12:40 - Eucharystia
13:30 - obiad
14:30 - czas słuchania - tekst
14:40 - wprowadzenie egzegetyczne
15:20 - czas spaceru i medytacji
16:15 - dzielenie i uwielbienie wraz z rozesłaniem
17:30 - kolacja

Opłata: za udział w Dniu Skupienia w Rudach 130 zł
W cenie: sala, kawka, prowadzący, obiad, agapa

Termin: sobota 17 czerwca 2023 r.

Miejsce: Pocysterski Zespół Klasztorno – Pałacowy, Rudy Raciborskie, ul. Cysterska 4,
                www:  http://rudy-opactwo.websited-gliwice.pl/

Zgłoszenia zamknięte: 

Formularz zgłoszeniowy na Dzień Skupienia "Spotkania ze Słowem" - 17 czerwca 2023 w Rudach Raciborskich:  >> LINK <<

Pełne zgłoszenie obejmuje:

1. Zgłoszenie się poprzez formularz,
2. Opłatę (wpłatę na konto, przyjmujemy do 12.06.2023) prosimy wpłacać na konto: Diecezja Gliwicka, Bank Pekao S.A. I/Oddział w Gliwicach, nr. konta:
61 1240 1343 1111 0011 1351 8594
z dopiskiem: na cele kultu religijnego/DS Rudy 17.06.2023

Dodatkowe informacje:
Sekretariat Fundacji Inicjatywa MISSIO:
p. Danuta Siemak - Pupar
tel.: +48 604 874 110

Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 12.06.2023

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa MISSIO, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, Referat Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej