Resurrexit 2024

Oto Dzień, który Pan uczynił,
Weselmy się w nim i radujmy...!

 

 

 

 

 

"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie"   1P 1,3

Niech  żywa Pascha Pana stanie się kluczem do rozumienia życia, do dostrzegania sensu wszystkich wydarzeń, nawet tych bolesnych. Radości Zmartwychwstania! Bo wszystko ma jeden sens: zwycięstwo, ale paschalne!

Shalom!

życzenia w imieniu fundacji składa:

preview

Stefan Mitas - Prezes fundacji Inicjatywa MISSIO 

"Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego,
spraw prosimy, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości."
                                                               (modlitwa z Jutrzni Zmartwychwstania)

 

Uwielbij Go dzisiaj i doświadczaj relacji z żyjącym Bogiem Jezusem Chrystusem: 

 "Nikt nie jest taki jak Ty" – Pieśniopisarze -  >> Video klip <<

 "Widzę dom"  – Pieśniopisarze -  >> Video klip <<

 "Stare minęło"  – Pieśniopisarze -  >> Video klip <<

 "Do stołu przyjdź"  – Pieśniopisarze -  >> Video klip <<

 "Woda życia"  – Pieśniopisarze -  >> Video klip <<